Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen

3.989.396

4.191.827

4.383.231

4.383.231

4.383.231

4.383.231

Roerende-zaakbelastingen

2.044

2.040

2.076

2.076

2.076

2.076

Forensenbelasting

5.760

9.894

8.850

8.850

8.850

8.850

Hondenbelasting

192.079

200.515

99.160

99.160

99.160

99.160

Toeristenbelasting

155.788

95.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Reclamebelasting

55.473

53.142

55.440

55.440

55.440

55.440

4.400.540

4.552.418

4.628.757

4.628.757

4.628.757

4.628.757

.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.134.887

20.018.147

21.952.764

22.262.440

22.362.649

22.394.444

Integratie-uitkering sociaal domein

10.767.869

10.651.917

10.702.561

10.536.045

10.431.791

10.421.674

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten

11.815

11.800

19.000

19.000

19.000

19.000

11.815

11.800

19.000

19.000

19.000

19.000

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

236.876

10.253

22.532

21.890

21.017

20.113

236.876

10.253

22.532

21.890

21.017

20.113

.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

.

Onvoorziene uitgaven

-

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

35.561.987

35.359.535

37.390.614

37.533.132

37.528.214

37.548.988